TH EN
A A A

เงินเฟ้ออียูดันราคาไข่พุ่ง 30% ในเดือนมกราคม

20 มีนาคม 2566    33 ครั้ง

                 ข้อมูลจาก Eurostat ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าจำหน่ายไข่ในสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมารายงานระบุว่าผู้ที่นิยมบริโภคอาหารเช็กต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึง 85% สำหรับการเพิ่มไข่ลงในซุป Kulajda แบบดั้งเดิมของประเทศ ในขณะที่ในฮังการี ราคาเพิ่มขึ้น80%จากเดือนมกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่บริโภคไข่ในเยอรมันและออสเตรียพบปัญหาเงินเฟ้อต่ำกว่าเล็กน้อย ที่ 18% และ 19% เงินเฟ้ออียูดันราคาไข่พุ่ง 30% ในเดือนมกราคม
                 การเพิ่มขึ้นของราคาไข่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มเงินเฟ้อที่กว้างขึ้นในกลุ่มสมาชิก 27 ประเทศ โดยอัตราเงินเฟ้อโดยรวมแตะระดับสูงสุดที่เคยวัดได้ในปี 2565 ที่ 9.2% เพิ่มขึ้นจาก 2.9% ในปีก่อนหน้า อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.9%
เงินเฟ้ออียูดันราคาไข่พุ่ง 30% ในเดือนมกราคม
                 ประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยระดับเงินเฟ้อสูงถึง 8.7%, 2.5% และ 2.0% ตามลำดับ

ที่มา : US News  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?