TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ยืนยันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริการะบาดในเซบู

20 มีนาคม 2566    16 ครั้ง

                  กรมวิชาการเกษตรของฟิลิปปินส์ยืนยันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดเซบู โดยมีการส่งทีมรับมือเพื่อประเมินขอบเขตของการติดเชื้อ โดยจากตัวอย่างเลือด 149 ตัวอย่างที่คาร์คาร์ซิตี้ในเซบู 58 ตัวอย่างมีผลติดเชื้อ
                 แม้ว่าโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ก็นำไปสู่การฆ่าหมูหลายพันตัวนับตั้งแต่ตรวจพบครั้งแรกในฟิลิปปินส์ในปี 2562 ทำให้ประชากรหมูในประเทศลดลงอย่างมาก การระบาดครั้งล่าสุดทำให้มีพื้นที่สุกรป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรใน 12 จังหวัดจากทั้งหมด 80 จังหวัดในฟิลิปปินส์
                 อุปทานเนื้อหมูในประเทศที่ลดลงส่งผลให้การนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น เพิ่มแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ สำนักอุตสาหกรรมสัตว์ได้เรียกร้องให้ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของสุกรอย่างผิดปกติไปยังสำนักงานเกษตรหรือสัตวแพทย์

ที่มา: The Pig Site สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?