TH EN
A A A

ราคาข้าวพุ่งเป็นประวัติการณ์: ปัจจัยเอื้อเศรษฐกิจโลก ผู้ส่งออกเผชิญความเสี่ยง

8 เมษายน 2551   

            ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาข้าวในวารสารมองเศรษฐกิจฉบับที่ 2126 สรุปสาระสำคัญดังนี้

            ราคาข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 และราคาพุ่งสูงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2551 เนื่องจากปัจจัยเอื้อในตลาดการค้าข้าวโลก  ไม่ว่าจะเป็นการงดการส่งออกข้าวของอินเดีย การชะลอการทำสัญญาส่งออกข้าวของเวียดนาม  ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับที่ 2 และ 4 ของโลกตามลำดับ  ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2551 ความต้องการข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวยอมสู้ราคาและหันมานำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น
 
           ผลกระทบของราคาข้าวที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยต้องเผชิญความเสี่ยงที่มีโอกาสขาดทุนในการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า  รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะหาข้าวส่งออกตามคำสั่งซื้อที่ทำไว้ไม่ทันตามกำหนด  ส่วนผู้บริโภคข้าวในประเทศต้องเผชิญกับปัญหาราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

           คาดการณ์ว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะอยู่ในเกณฑ์สูงติดต่อกัน 2-3 ปี และจะเป็นแรงจูงใจให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกในปี 2552  แต่ราคาข้าวก็จะยังไม่ลดลง ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับการคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงานยังคงเป็นปัญหาในการแย่งพื้นที่ปลูกกับพืชอาหาร  จึงจำเป็นต้องมีการวางนโยบายที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันกับสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

ที่มา  :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?