TH EN
A A A

นักวิจัยเตือน erythritol อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจ

14 มีนาคม 2566   

                  การวิจัยใหม่ที่ดำเนินการโดย Cleveland Clinic เผยแพร่ในวารสาร Nature Medicine พบว่า อิริทริทอล (erythritol) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่กำลังได้รับความนิยม มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง ในงานวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยได้วิเคราะห์ผู้คนมากกว่า 4,000 คน ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป และพบว่าผู้ที่มีระดับอิริทริทอลในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงสูงที่ประสบกับอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากการเพิ่มอิริทริทอลลงในเลือดและเกล็ดเลือดที่แยกได้ (เศษเซลล์ที่จับตัวกันเป็นก้อนเพื่อหยุดเลือดและทำให้เลือดอุดตัน) และพบว่าสารชนิดนี้จะทำให้เกล็ดเลือดถูกกระตุ้นและจับตัวกันเป็นก้อนได้ง่าย ซึ่งนักวิจัยได้เสริมว่าการศึกษา pre-clinical ยืนยันว่าการบริโภคอิริทริทอลจะเพิ่มการเกิดลิ่มเลือดในร่างกายมากขึ้น
                  มีการตั้งข้อสังเกตว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างอิริทริทอล (erythritol) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ (Polyols) ที่มีการใช้แทนน้ำตาลในอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ คาร์โบไฮเดรตต่ำ และคีโต นั้น มักจะถูกแนะนำให้กับผู้ที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน หรือกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมที่กำลังมองหาตัวเลือกที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลหรือปริมาณแคลอรี่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ต่อหลอดเลือดหัวใจ เช่น หัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง
                  โดยนักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า การวัดปริมาณของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นเรื่องยาก ประกอบกับข้อกำหนดในการติดฉลากของสารชนิดนี้ก็มีน้อยมาก และมักจะไม่แสดงในรายการสารประกอบแยกต่างหาก จากการที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ระบุว่า อิริทริทอล เป็นสารที่มีความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ (Generally Recognized as Safe: GRAS) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยด้านความปลอดภัยในระยะยาวประกอบการอนุญาต แต่สำหรับอนาคตข้างหน้านั้น นักวิจัยจะมีการติดตามผลในประชากรต่อไป เนื่องจากการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดหลายประการ โดยสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบผลกระทบระยะยาวของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดต่าง ๆ

ที่มา : New Food   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?