TH EN
A A A

เอสโตเนียรายงานการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีก

8 มีนาคม 2566   

                  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health: WOAH) รายงานว่า เอสโตเนียประสบกับการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ขนิดก่อโรครุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ในฟาร์มแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศโดยฟาร์มสัตว์ปีกที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Urge ใน Rapla County
                  ฟาร์มมีนกทั้งหมด 161 ตัว โดยมีการเลี้ยงทั้งไก่ไข่ เป็ด ห่าน นกพิราบ และนกยูง เริ่มต้นที่ไก่ไข่ 1 ตัวตายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ และในวันที่ 2 มีนาคม มีสัตว์ปีกคละชนิดตายเพิ่มอีก 23 ตัว
                  ไวรัสไข้หวัดนกที่แพร่ระบาดได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและทำให้สัตว์ปีกตายไปแล้วกว่า 200 ล้านตัวตั้งแต่ต้นปี 2565 ทำให้เกิดความกังวลต่อรัฐบาลและอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเนื่องจากขัดขวางการจัดหาอาหาร ขึ้นราคาอาหาร และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปยัง “มนุษย์” ในทุกภูมิภาคของโลก

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?