TH EN
A A A

มะกันปรับกฎน้ำทิ้งโรงฆ่าสัตว์ครั้งใหญ่

8 มีนาคม 2566    39 ครั้ง

                 สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) มีแผนที่จะปรับปรุงกฎมลพิษทางน้ำสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (ในการปล่อยน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ) เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำต่อแหล่งชุมชนใกล้เคียงและมีการฟ้องร้องจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเด็นว่ามาตรฐานที่บังคับใช้มาก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอต่อการกำกับดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
                 การปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกของ EPA เป็นส่วนหนึ่งของการระงับข้อพิพาทระหว่างกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มอนุรักษ์เมื่อปลายปี 2565 หลังจากพบว่าโรงฆ่าสัตว์เป็นสถานประกอบการที่ปล่อยฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งน้ำอันดับต้น การปล่อยฟอสฟอรัสที่เป็นแร่ธาตุที่กระตุ้นให้สาหร่ายและพืชน้ำเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสารกลุ่มไนโตรเจนจำนวนมากและเป็นพิษต่อปลา
                 ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่ามีโรงงานฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกเพียง 300 แห่งจากทั้งหมด 7,000 แห่งของประเทศ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่บังคับใช้เฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยมาตรฐานใหม่คาดการณ์ว่าจะสามารถเผยแพร่ให้ความเห็นสาธารณะภายในสิ้นปี 2566 และสรุปผลเป็นมาตรการฉบับสมบูรณ์ได้ภายในปี 2568

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?