TH EN
A A A

ปารากวัยหวังดันกัญชาสู่พืชอุตสาหกรรมถูกกฎหมาย

2 มีนาคม 2566   

                   เทศกาลเก็บเกี่ยวกัญชาในชุมชนชนบทของทางตะวันออกของปารากวัย ได้จุดประกายความหวังให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นว่าการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้พวกเขาสามารถปลูกเพื่อใช้เป็นยาได้ ซึ่งงานเทศกาล “ทัวร์กัญชา” ได้ต้อนรับผู้มาเยือนกว่าร้อยคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกัญชาสำหรับใช้เป็นยานั้นถูกกฎหมายในประเทศปารากวัยตั้งแต่ปี 2560 แต่การเพาะปลูกในท้องถิ่นไม่ได้รับอนุญาตในขณะนี้
                   เกษตรกรที่จัดเทศกาล เป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เลิกทำการเกษตรแบบเดิมๆ แล้วหันมาปลูกกัญชา ซึ่งพวกเขาหวังว่าเทศกาลนี้จะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศมองเห็น และกระตุ้นให้พวกเขาสนับสนุนกฎหมายใหม่เพื่อช่วยเหลือฟาร์มขนาดเล็ก ซึ่งในปลายปี 2565 ได้มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตกัญชาที่กำลังเติบโตนี้ถูกกฎหมาย แต่ยังคงไม่มีความชัดเจนหรือแนวโน้มที่ดีในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว
                   ปารากวัยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกัญชารายใหญ่ของโลก แต่เป็นการผลิตและขายอย่างผิดกฎหมาย โดยส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในอเมริกาใต้

ที่มา : Reuters   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?