TH EN
A A A

EU เตรียมปรับข้อกำหนดการให้วัคซีนสัตว์

2 มีนาคม 2566   

                 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังเตรียมประกาศข้อกำหนดการให้วัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งใหญ่ที่สุดที่พบในสหภาพยุโรปจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการนำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการฉีดวัคซีน เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมหรือป้องกันโรค วิธีนี้จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยจากสถานประกอบการและพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีน
                 กรรมาธิการด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร กล่าวว่า "การต่อสู้กับไข้หวัดนกถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา การระบาดเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อภาคเกษตรกรรมและเป็นอุปสรรคต่อการค้า โดยข้อกำหนดใหม่จะอนุญาตให้มีการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายของโรค และกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้” โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มีนาคม 2566

ที่มา : EU reporteur  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?