TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเผยตัวเลขนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้น

2 มีนาคม 2566   

                Animal Quarantine Service in Japan (AQS) เผยตัวเลขนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปี 2565 ที่ผ่านมา มีทั้งที่เป็นของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋าถือ ติดตัวผู้เดินทางมากถึง 54,429 ราย น้ำหนักรวม 35 ตัน และที่ส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศมากถึง 85 ตัน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ถูกตรวจสอบกักกันมากกว่า 200 กิโลกรัม/วัน
                เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อในปศุสัตว์ กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ เช่น หมูและไก่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอกและแฮม จากหลายประเทศและภูมิภาครวมถึงเอเชีย โดยไม่คำนึงถึงปริมาณหรือรูปแบบการขนส่ง  และหากนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน (สูงสุด 50 ล้านเยนสำหรับภาคธุรกิจหรือนิติบุคคล) เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะโรคระบาด เช่น อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้ AQS ต้องเพิ่มมาตรการและระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวมทั้งสุนัขดมกลิ่นในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?