TH EN
A A A

ไม่ใช่แค่แซลมอนอีกต่อไป เมื่อนอร์เวย์เปิดฟาร์มสาหร่ายเคลป์เชิงพาณิชย์

2 มีนาคม 2566   

                  ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงแซลมอนรายใหญ่ในนอร์เวย์ ได้ขยายกิจการเพาะสาหร่ายเคลป์ภายในฟาร์มปลาแซลมอนในเมือง Steigen ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือเป็นแหล่งเพาะสาหร่ายเคลป์ทางทะเลแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและสาหร่ายทะเลรวมกัน โดยพื้นที่ทะเลได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่เลี้ยงปลาแซลมอนแบบดั้งเดิม (กระชังทะเล) ที่มี 24 กระชัง แต่มีพื้นที่พิเศษสำหรับการเลี้ยงสาหร่ายเคลป์ในกระชังที่อยู่ตรงกลางและเลี้ยงแซลมอนในกรงด้านนอกสุดในแต่ละด้าน โดยทีมวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าพื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้สำหรับแซลมอนและการปลูกสาหร่ายเคลป์เช่นนี้จะสามารถมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งการจัดการนี้จะทำให้สามารถใช้สารอาหารที่ปล่อยออกจากแซลมอนด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตสาหร่ายเคลป์ ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ได้อีกด้วย
                  ผู้บริหารกิจการดังกล่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเคลป์ร่วมกับปลาในฟาร์มจะสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้ถึง 50% ซึ่งจะมีการขยายผลการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ผลของการเพาะเลี้ยงควบคู่กันส่งผลต่อคุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมปลาแซลมอนในเชิงบวกหรือไม่
                  ทั้งนี้ การเลี้ยงแซลมอนและสาหร่ายเคลป์ร่วมกันนั้นถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและจะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการสร้างเศรษฐกิจและหมุนเวียนทรัพยากรการเลี้ยงและการสร้างอาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น

ที่มา : The Fish Site   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?