TH EN
A A A

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปศุสัตว์มะกันพัฒนาพันธุกรรมสุกรต้านทาน PRRS

2 มีนาคม 2566   

                   บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปศุสัตว์ของสหรัฐฯได้ประกาศการเพาะพันธุ์สุกรที่ตัดต่อยีนซึ่งมีความต้านทานต่อ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
                   PRRS เป็นโรคที่ทำลายอุตสาหกรรมสุกรในสหรัฐอเมริกามากที่สุด โรคนี้ส่งผลกระทบต่อผลผลิต เช่นเดียวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และคาดว่าจะทำให้ผู้ผลิตเนื้อสุกรในสหรัฐฯ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากถึง 500 ล้านดอลลาร์
                   การใช้การดัดแปลงโปรตีนที่พัฒนาโดย Kansas State University ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ทำให้สามารถผสมพันธุ์สุกรที่ต้านทานต่อ PRRS ตามธรรมชาติได้ การใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์โดยการแก้ไขยีนเพื่อป้องกัน PRRS จะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ซึ่งนำไปสู่สัตว์ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและแหล่งอาหารที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเพาะพันธุ์สุกรที่ต้านทานต่อ PRRS ตามธรรมชาติอาจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตเนื้อสุกร โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพความต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัส PRRS ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ

ที่มา : The Pig Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?