TH EN
A A A

มะกันชี้เม็กซิโกยังไม่เปิดข้าวโพด GM เต็มตัว

23 กุมภาพันธ์ 2566   

                 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เม็กซิโกได้ประกาศในรัฐกิจจาฯ ยกเลิกการห้ามข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์และการใช้ในอุตสาหกรรม แต่ยังคงห้ามใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ และยืนยันนโยบายเดิมในการลดปริมาณการนำเข้าสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการค้าข้าวโพดโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกาที่เดิมนำเข้าถึงประมาณ 17 ล้านตันต่อปี 

                 ทางเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าข้าวโพดของเม็กซิโก โดยเฉพาะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ต้องดำเนินกลไกระงับข้อพิพาทตามข้อบทความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (USMCA) ในขณะที่เม็กซิโกยืนยันว่าจำเป็นต้องหยุดการนำเข้าด้วยเหตุผลของการปกป้องสายพันธุ์ข้าวโพดพื้นเมืองในฐานะประเทศแหล่งกำเนิดที่สำคัญ

                 ทั้งนี้ จากมาตรการดังกล่าว ได้กำหนดให้หน่วยงานด้านสุขภาพของเม็กซิโก (COFEPRIS) จะผู้รับผิดชอบในการอนุญาตการนำเข้าข้าวโพด GM ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดหา โดย COFEPRIS จะทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานจากประเทศอื่นๆ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพของการบริโภคข้าวโพด GM ต่อไป

ที่มา : Reuters/COFEPRIS/Diario Official (ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?