TH EN
A A A

นักวิจัยชี้วัสดุนาโนบางชนิดอาจเสี่ยงรบกวนลำไส้

23 กุมภาพันธ์ 2566   

                นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell และ Binghamton ในสหรัฐฯ พบว่า อนุภาคนาโนของโลหะออกไซด์ ซึ่งได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในสีผสมอาหารและสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในเชิงพาณิชย์อาจมีส่วนในการรบกวนลำไส้ของมนุษย์ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อระบบการย่อยอาหารและการดูดซึมโปรตีนที่สำคัญ
               นักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ในปริมาณที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์ในระบบทดลองในห้องปฏิบัติการของพวกเขา โดยสิ่งนี้ได้มีการตอบสนองในด้านสุขภาพที่คล้ายคลึงกับร่างกายของมนุษย์และจากนั้นได้มีการฉีดอนุภาคนาโนในไข่ไก่ เมื่อมีการฟักตัว ก็จะทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงหน้าที่ สัณฐานวิทยา จุลินทรีย์ในเลือด ลำไส้เล็กส่วนต้น และซีคัม (ถุงที่เชื่อมต่อกับลำไส้) การค้นพบนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาและการทำความเข้าใจในสุขภาพของทางเดินอาหารที่มากขึ้น 

               แม้จะมีการค้นพบนี้แต่นักวิจัยก็ยังไม่ได้เรียกร้องให้มีการห้ามใช้อนุภาคนาโนเหล่านี้ในสีผสมอาหาร แต่ก็ได้แนะนำให้ตระหนักในเรื่องนี้ไว้และจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป โดยปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มกำหนดข้อจำกัดทั้งในส่วนของวัสดุนาโนที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างจากสารเคมีทั่วไป และในส่วนของนาโนไทเทเนียมก็มีหลายประเทศที่ปรับลดปริมาณการใช้หรือเตรียมยกเลิกการอนุญาตในหลายรายการสินค้าแล้ว
               สามารถอ่านบทความวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mdpi.com/2076-3921/12/2/431

ที่มา : New Food สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?