TH EN
A A A

ไต้หวันเตรียมปิดช่องโหว่โฆษณานมผงทารก

23 กุมภาพันธ์ 2566   

                เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ไต้หวันได้เปิดเผย หลักการว่าด้วยการโฆษณาสำหรับทารกและสูตรสำหรับทารก ซึ่งอธิบายคำนิยามของโฆษณาและการขายออนไลน์สำหรับนมผงสำหรับทารก นมผงสูตรต่อเนื่องและนมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี หลักการนี้เป็นกฎทางปกครองเสริมแทนคำสั่งควบคุมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศ
               กฎระเบียบปัจจุบันของไต้หวันห้ามโฆษณานมผง สำหรับทารกและสูตรติดตามผล ตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการโฆษณาสำหรับทารกและสูตรต่อเนื่องและการส่งเสริมการขาย เนื่องจากความยากลำบากในการปฏิบัติตามแนวทางการจำหน่ายและรูปแบบโฆษณาในอดีต ธุรกิจส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎฉบับเดิมโดยยกเลิกเฉพาะช่องทางซื้อขายออนไลน์ ซึ่งทำให้สื่อออนไลน์ที่แม้จะมีการประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ส่งเสริมการขายอย่างชัดเจนก็จะไม่สามารถเอาผิดได้

               ศึกษาประกาศฉบับเต็มได้ที่: https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=28564

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?