TH EN
A A A

ขวดน้ำ PHA วัสดุใหม่สลายได้เร็วกว่าพลาสติก 200 เท่า

23 กุมภาพันธ์ 2566   

                ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนได้ตระหนักมากขึ้นว่าขวดน้ำพลาสติกเป็นหนึ่งในสารก่อมลพิษที่สำคัญ ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวนมากหันมาใช้ขวดน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และเลิกใช้ขวดพลาสติก เช่น PET ถึงกระนั้น ขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวดเหล่านี้ต้องใช้เวลาถึง 450 ปีในการย่อยสลาย บริษัทสตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนียจึงได้ออกแบบ"ขวดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ" ที่ผลิตจาก PHA (Polyhydroxyalkanoates) หรือโพลิเอสเทอร์ชีวภาพ โดยลักษณะของขวดนั้นดูเหมือนขวดน้ำทั่วไป มีสีที่ไม่โปร่งใส และดูเหมือนภาชนะบรรจุนมมากกว่า ซึ่งขวดน้ำชนิดนี้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้งหรืออย่างน้อยใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้ง
                 PHA เป็นโพลิเมอร์ชีวภาพที่มาจากการให้อาหารแก่จุลินทรีย์ เช่น น้ำมันพืช น้ำตาล และอาหาร จากนั้นพวกเขาจะเปลี่ยนวัสดุเหล่านี้ให้กลายเป็นโพลิเมอร์ในเซลล์และสามารถสกัดและเปลี่ยนเป็น PHA ได้ เมื่อสารนี้สัมผัสกับจุลินทรีย์อื่น ๆ ในระหว่างขั้นตอนการหมัก คาดว่าสามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1.5 ถึง 4.5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยขวดน้ำชนิดนี้เริ่มทดลองวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ที่มา : Yanko design  สรุปโดย : มกอช

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?