TH EN
A A A

มะกันอาจโต้เม็กซิโกห้ามข้าวโพด GM โดยเท TRQ ให้ประเทศละติน

17 กุมภาพันธ์ 2566    41 ครั้ง

                  มาตรการห้ามนำเข้าข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม (GM) ที่เป็นข้อโต้เถียงของเม็กซิโกอาจส่งผลกระทบต่อการค้าด้านอื่นๆ กับสหรัฐฯ รวมถึงการซื้อขายน้ำตาลและน้ำเชื่อมข้าวโพดจำนวนมาก โดยมีรายงานจากผู้ค้าและผู้ให้บริการว่าข้อจำกัดนี้จะขัดขวางการขนส่งน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง (HFCS) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
                  นักวิเคราะห์คาดว่า สิ่งนี้อาจนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรง โดยมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจห้ามนำเข้าน้ำตาลจากเม็กซิโกจำนวน 1.35 ล้านตัน (สัดส่วนสินค้าที่นำเข้าปัจจุบันประกอบด้วยน้ำตาลทรายดิบ 70% และน้ำตาลทรายขาว 30%) จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) พบว่า สหรัฐฯ นำเข้าน้ำตาลจากเม็กซิโกเกือบครึ่งหนึ่งของสัดส่วนทั้งหมด ซึ่งมากถึง 3.46 ล้านตันในปี 2565 โดยหากสหรัฐฯ ห้ามนำเข้าน้ำตาลจากเม็กซิโก อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และสหรัฐฯ อาจมอบการจัดสรรโควต้าภาษี (TRQs) ให้แก่บราซิล สาธารณรัฐโดมินิกัน หรือประเทศในอเมริกากลางแทน

ที่มา : Reuters   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?