TH EN
A A A

ญี่ปุ่นแก้ไขพระราชบัญญัติการสุขาภิบาลอาหาร

14 กุมภาพันธ์ 2566   

                 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare: MHLW) ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการ บังคับใช้พระราชบัญญัติการสุขาภิบาลอาหาร ตามการแก้ไข MHLW เพิ่งระบุอาหาร 16 ชนิดที่ได้รับการยกเว้นจากการขอใบอนุญาตผลิตอาหารบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เนื่องจากอาหารเหล่านี้ไม่มีความเสี่ยงในการสืบพันธุ์ของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่ทนความร้อนซึ่งสร้างสปอร์ เช่น Clostridium botulinum ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติ โดยมีผลบังคับใช้ทันที
รายการอาหารที่เพิ่มเติม 16 ประเภท:
     1. ผลิตภัณฑ์ทดแทนชา (เฉพาะผลิตภัณฑ์แห้ง)
     • ใช้แทนชาเช่น ชามาเต (chamate) และ รอยบอส (rooibos) อย่างไรก็ตามผลไม้แห้งไม่รวมอยู่ในประเภทนี้
     2. เห็ดแห้ง * (รวมทั้งที่นิยามก่อนหน้านี้ว่า “เห็ดหอมแห้ง”(dried shiitake mushrooms))
     3. ธัญพืชอบแห้ง ธัญพืชอบแห้ง เช่น ข้าวฟ่างหางหมา (foxtail millet) ควินัว และข้าวฟ่างไม้กวาด (proso millet)
     4. Nuts ของพืชยืนต้นที่ผ่านการทำให้แห้ง (Dried nuts and seed)
     5. ถั่วเมล็ดแห้ง (Dried beans)
     6. มันฝรั่งอบแห้ง
     • หมายถึงมันฝรั่งที่ผ่านการนึ่ง ปอกเปลือก และอบแห้ง
     7. สาหร่ายแห้ง * (รวมถึงที่นิยามก่อนหน้านี้ว่า “สาหร่ายปิ้ง”)
     8. น้ำตาลเหลว
     • หมายถึงผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครสเป็นส่วนใหญ่ หรือผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ผลิตโดยการย่อยสลายแป้งในธัญพืชด้วยเอนไซม์ (มอลต์ ข้าว มันเทศ ฯลฯ)
     9. งาแปรรูป
     • หมายถึงผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดงาหลังการคัดเลือก การรักษาความร้อน (การทำให้แห้ง การคั่ว) การป่น (pulverized) การบด (grinding) ฯลฯ รวมถึงงาล้าง งานวด งาป่นฯลฯรวมอยู่ด้วย
     10. ก๋วยเตี๋ยวแป้งคุตซึแห้ง (Dried kudzu starch noodles)
     11. ซุปแห้ง
     • หมายถึงผลิตภัณฑ์ผงแห้ง เม็ดเล็ก หรือของแข็งจาก "ซุปต้มเนื้อ อาหารทะเล ผัก สาหร่ายทะเล ฯลฯ หรือที่กล่าวถึงข้างต้น ผลิตภัณฑ์บดและกรอง", "โปรตีนไฮโดรไลซ์", "สารยึดเกาะ", "ส่วนผสม" หรือ " ลอย" เพิ่มด้วยเครื่องปรุงรส น้ำตาล น้ำมันพืช เครื่องเทศ ฯลฯ ซุปปรุงที่ปรุงด้วยน้ำหรือนม
     12. เครื่องเทศแห้ง
     • หมายถึงเปลือก/ราก/เหง้า/ตา/เมล็ด/ผล/เปลือกแห้งที่มีกลิ่นหอมแห้งที่ได้จากพืชต่างๆ ที่ใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรุงแต่งอาหาร
     13. มันสำปะหลังแห้ง (Dried tapioca)
     14. สมุนไพรอบแห้ง
     • หมายถึง ใบ ลำต้น ราก หรือดอกแห้งของไม้ล้มลุกชนิดต่างๆ ที่ใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อยเป็นเครื่องปรุงอาหารเพื่อปรุงแต่งกลิ่นอาหาร
     15.เกลือ (เกลือหิน)
     16. รูส์ (Cooking roux)
     • หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการผสมส่วนผสมต่างๆ เช่น เกลือ น้ำตาล เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม ผงผักแห้ง และสารสกัดจากเนื้อสัตว์ลงในรูส์ที่ทำโดยการทอดแป้งสาลีในน้ำมันสำหรับบริโภค การให้ความร้อนและการผสม ตลอดจนการทำให้เย็น ซึ่งรวมถึงแกงกะหรี่ที่เป็นก้อนและเกล็ด, สตูว์รูส์, ฮายาชิรูส์ ฯลฯ
*โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เห็ดหอมแห้ง" และ "สาหร่ายปิ้ง" ถูกลบออกจากข้อ 66-10 เนื่องจากรวมอยู่ในอาหารที่เพิ่มใหม่ข้างต้น
                 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรดำเนินการตรวจสอบขอบเขตของอาหารใหม่ 16 ชนิดด้วยตนเอง เพื่อยืนยันความจำเป็นในการขออนุญาตกระบวนการผลิตตามกฎหมายที่ปรับปรุงแล้ว

ที่มา : MHLW   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?