TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับมาตรการรีไซเคิลพลาสติก

14 กุมภาพันธ์ 2566   

                   รัฐบาลเกาหลีใต้ยอมรับพลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) รีไซเคิล (นำกลับมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อกลับมาใช้ใหม่) เพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยหวังลดขยะพลาสติกลงครึ่งหนึ่ง รวมถึงเพิ่มอัตราการรีไซเคิลจาก 34% เป็น 70% ในปี 2030 (2573) โดยก่อนหน้านี้กระทรวงสิ่งแวดล้อม (MoE) ได้ประกาศห้ามใช้พลาสติก PET ที่รีไซเคิลได้ยากในปี 2020 (2563) แต่จากการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล รัฐบาลได้ประกาศว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 พลาสติก PET รีไซเคิลจะได้รับการอนุญาตให้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ทําภาชนะบรรจุอาหารได้
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ (MFDS) เชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เกาหลีใต้สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ ปัจจุบันพลาสติก PET ประมาณ 300,000 ตันกําลังถูกรีไซเคิลเป็นวัสดุอุตสาหกรรม และคาดว่ามีพลาสติก PET ประมาณ 100,000 ตันหรือประมาณ 30% จะถูกรีไซเคิลเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และ MFDS ได้จัดทํามาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่รีไซเคิลสามารถนํามาใช้ได้อย่างปลอดภัย
                   MFDS ยังเน้นย้ำว่าบริษัทด้านอาหารระหว่างประเทศหลายแห่งอยู่ในขั้นตอนการใช้พลาสติก PET รีไซเคิล เป็นวัสดุในการทําบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) และเพื่อบรรลุพันธกรณีด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย โดยทางเกาหลีใต้คาดหวังว่าจะได้เห็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นชิ้นแรกที่ทําด้วย PET รีไซเคิลในเร็วๆ นี้

ที่มา : Food Navigator Asia  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?