TH EN
A A A

ฝูงวัวเนื้อมะกันทำนิวโลว์รอบ 60 ปี

6 กุมภาพันธ์ 2566   

                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เผย ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566 มีวัวเนื้อ 28.9 ล้านตัว ลดลง 3.6% จากปีก่อนหน้า หรือเป็นขนาดฝูงวัวทั่วประเทศที่เล็กที่สุดในรอบ 61 ปี ในขณะที่จำนวนวัวและลูกวัวทั่วประเทศก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ 8 ปี เช่นกัน
                ฝูงวัวเนื้อของสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2505 ข้อมูลกระทรวงเกษตรของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 หลังจากภัยแล้งรุนแรงที่ทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา (2565) มีปริมาณเชือดวัวเพิ่มขึ้น แทนที่จะเก็บไว้เพื่อขยายพันธุ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ปริมาณทุ่งหญ้าสำหรับเล็มหญ้าในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ และที่ราบลุ่มลดลง ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานที่ตึงตัวก็ยังเป็นเหตุสำคัญที่จำกัดการเชือดที่โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์

ที่มา : USDA//Reuters  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?