TH EN
A A A

โมรอคโคแบนอวนลอย

26 มีนาคม 2551   

               รัฐบาลโมรอคโคห้ามการทำประมงโดยใช้อวนลอยโดยกำหนดมาตรการลงโทษชาวประมงที่ยังใช้อวนลอยในการทำประมงในน่านน้ำโมรอคโคเป็นจำคุก 1 ปี หรือปรับอย่างหนัก  ภายใต้มาตรการใหม่นี้ อวนลอยที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกทำลายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการขายไปยังประเทศอื่นๆ

              นับตั้งแต่ปี 2546 กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้วิพากษ์วิจารณ์การใช้อวนลอยของโมรอคโคว่าทำลายทรัพยากรประมงอย่างมาก  โดยฆ่าปลาโลมา 3,000 ตัว และปลาฉลาม 23,000 ตัวทุกปี 

             สหภาพยุโรปห้ามการใช้อวนลอยในปี 2545 หลังจากการกดดันจากกองทุนสัตว์ป่าโลกและคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ทูน่าแอตแลนติค (ICCAT)  และทำให้มีการเรียกร้องการดำเนินการในน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนียน  และเมื่อต้นปี 2551 คณะกรรมาธิการประมงทั่วไปของเมดิเตอร์เรเนียน (GFCM)   ได้ห้ามใช้อวนลอยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  อย่างไรก้๖มมาตรการนี้ยังคงรอการบังคับใช้อย่างเห็นผล

ที่มา  :  Infofish

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?