TH EN
A A A

ความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำเดือนธันวาคม 2565

2 กุมภาพันธ์ 2566   

                ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านวารสารดังกล่าวได้ตามไฟล์เเนบด้านล่าง https://www.opsmoac.go.th/jakarta-news-preview-451891792217

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?