TH EN
A A A

ประมงอินโดสอบผ่านมาตรฐานสหรัฐ

26 มีนาคม 2551   

              เจ้าหน้าที่จาก USFDA ได้ตรวจสอบโรงงานอาหารทะเลในจาวาตะวันออก สุมาตราเหนือ และนุสาเทนการาตะวันตกโดยตรวจพื้นที่ทำฟาร์ม  โรงงานแปรรูป  และมีการตรวจสอบห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าประมงหลายแห่งในเมืองหลวง  

             Saut P Hutagalung โฆษกของกระทรวงประมงและกิจการทรัพยากรทะเลกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ  ระบุว่าการแปรรูปสินค้าประมงและคุณภาพได้ตามารตรฐานของสหรัฐฯ  โดยได้คะแนน 8 ใน 10  และแนะนำวิธีในการปรับปรุงระบบการเก็บรักษา  การแปรรูป  และการติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ  หนึ่งในคำแนะนำ  คือให้จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) โดยเก็บรักษาข้อมูล  เอกสารว่าเมื่อไรมีการให้อาหารสัตว์น้ำ   อาหารสัตว์น้ำอะไรที่ให้บ้าง  และอาหารสัตว์น้ำเหล่านี้มาจากไหน

ที่มา  :  Infofish

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?