TH EN
A A A

เดนมาร์กพบสารกลุ่ม PFAS ในไข่ออร์แกนิก

27 มกราคม 2566   

                เดนมาร์กพบสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมกลุ่ม PFAS ซึ่งส่วนมากพบในปลาป่นอาหารไก่ ในไข่แดงออร์แกนิกที่ผลิตจากฟาร์มภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงถึง 2 เท่า ในเด็ก
                ผู้บริโภคที่ได้รับสาร PFAS ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจได้รับผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันได้ เช่น การทำให้ผลของการฉีดวัคซีนในเด็กลดลง เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และทำให้น้ำหนักของเด็กแรกเกิดลดลง โดย PFAS เป็นกลุ่มสารที่สามารถเคลื่อนย้ายและสะสมผ่านห่วงโซ่อาหาร จากปลาสู่ปลาป่นซึ่งรวมอยู่ในอาหารไก่ ผ่านไก่ไปยังไข่ โดยจะจับกับโปรตีนในไข่แดงและถูกบริโภคโดยมนุษย์ เมื่ออยู่ในร่างกายมนุษย์อาจมีค่าครึ่งชีวิตของสารถึง 3-7 ปี
                สถาบันอาหารแห่งชาติ DTU ได้ประเมินวิธีการแก้ไขโดยการเปลี่ยนอาหารไก่ที่ไม่มีการปนเปื้อนทันทีที่พบความเสี่ยง ซึ่งอาจช่วยลดปริมาณ PFAS ได้ เนื่องจากปริมาณ PFAS ในไข่จะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 4-7 วัน หรือเข้าใกล้ศูนย์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์

ที่มา : DTU National Food Institute   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?