TH EN
A A A

ธันวา 65 ศุลกากรจีนปฏิเสธอาหารนำเข้า 156 รายการ

26 มกราคม 2566   

                เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 General Administration of Customs of China (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนธันวาคม 2022 โดยอาหารนำเข้าทั้งหมด 156 ชุดจาก 27 ประเทศ/ภูมิภาคถูกปฏิเสธ
                อาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่ในเดือนธันวาคม 2565 มาจากเวียดนาม (25% ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (13.5% ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์และเครื่องดื่ม) และญี่ปุ่น (9.6% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยว) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้าคือ :
          • การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม (37.2%)
          • ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (34.6%)
          • การปนเปื้อนของโลหะหนัก (8.3%)
          • ความแตกต่างระหว่างสินค้าและใบรับรอง (7.7%)
          • การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ (6.4%)
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
          1. ผลิตภัณฑ์นม
                ผลิตภัณฑ์เนยแข็งจากฝรั่งเศสชุดหนึ่งถูกปฏิเสธเนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli ในระดับที่มากเกินไป ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สำหรับชีสจะเป็นไปตาม GB 25192-2022 ชีสแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีส ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับมาตรฐานก่อนหน้านี้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ปรับขีดจำกัดของจุลินทรีย์ และระบุข้อกำหนดการติดฉลากเพิ่มเติม
          2. ไวน์และเครื่องดื่ม
                ไวน์และเครื่องดื่มติดอันดับสูงสุดของอาหารนำเข้าที่ถูกปฏิเสธในเดือนธันวาคม 2565 คิดเป็น 34% เป็นที่น่าสังเกตว่ากว่า 90% ของผลิตภัณฑ์ไวน์และเครื่องดื่มที่ถูกปฏิเสธเหล่านี้มีการติดฉลากที่ไม่เหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบแนวทางการติดฉลากที่เหมาะสมได้ที่ระเบียบการติดฉลากเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : GACC   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?