TH EN
A A A

บราซิลเฮหลังจีน-อินโด หวนนำเข้าปศุสัตว์

24 มกราคม 2566    32 ครั้ง

                 นายคาร์ลอส ฟาวาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิล แถลงต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ประเทศจีนได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ของบราซิล 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานสัตว์ปีก 2 แห่ง โรงงานผลิตเนื้อวัว 1 แห่ง กลับมาส่งออกได้หลังจากที่ระงับชั่วคราวตั้งแต่ปี 2565 นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มรายชื่อโรงงานที่อนุญาตอีก 8 แห่ง หลังจากช่วงตรุษจีนปลายเดือนมกราคม 2566 ในขณะที่อินโดนีเซียก็ได้มีการอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวจากสถานประกอบการในบราซิลรวมทั้งสิ้น 11 แห่ง
                 ข่าวดีของกระทรวงเกษตรบราซิลยังรวมถึงการที่สามารถเปิดตลาดส่งออกฝ้ายไปอียิปต์ หลังจากเริ่มต้นเจรจาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2549 ด้วย

ที่มา : Reuters   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?