TH EN
A A A

ฝรั่งเศสวอนผู้นำเข้าระวังเรพซีด GMO หลุด

24 มกราคม 2566   

                เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 หน่วยงานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแห่งชาติของฝรั่งเศส (ANSES) แถลงขอความร่วมมือบริษัทแปรรูปเมล็ดพืชน้ำมัน เข้มงวดกับขั้นตอนในการจัดการและตรวจสอบการนำเข้า หลังจากพบว่าเมล็ดเรพซีดดัดแปรพันธุกรรม (GM) ซึ่งปัจจุบันห้ามนำเข้ามาปลูกภายในสหภาพยุโรปมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
                พืชเหล่านี้ถูกพบโดยสมาคมต่อต้านพืชดัดแปรพันธุกรรม Inf'OGM ตลอดบริเวณตามถนนที่เชื่อมท่าเรือกับโรงงานบดย่อยเมล็ดพืชน้ำมันทางตอนเหนือของฝรั่งเศส โดย ANSES เป็นผู้ยืนยัน
                ประเทศในสหภาพยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสนำเข้าพืช GM ในปริมาณมาก รวมถึงพันธุ์เรพซีด ถั่วเหลือง และข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม พันธุ์พืช GM ส่วนใหญ่ยังไมได้รับการอนุญาตให้เพาะปลูกในพื้นที่สหภาพยุโรป ในขณะที่เมล็ดเรพซีด GM ซึ่งใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ส่วนใหญ่มาจากแคนาดาและออสเตรเลีย
                ANSES ได้ร้องขอให้บริษัทแปรรูปเมล็ดพืชน้ำมัน ปรับปรุงการป้องกันการตกหล่นของเมล็ดพืชจากรถบรรทุก และเพิ่มการตรวจสอบกำจัดวัชพืชป่าในพื้นที่โดยรอบ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อการปนเปื้อนในพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นก็ตาม

ที่มา : ANSES  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?