TH EN
A A A

ความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

17 มกราคม 2566   

                ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านวารสารดังกล่าวได้ตามไฟล์เเนบด้านล่าง https://www.opsmoac.go.th/jakarta-news-preview-451891791444

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรอินโดนีเซีย พ.ย.pdf 1 MB 170

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?