TH EN
A A A

อังกฤษเดินหน้าคุยอียูเหตุพิธีสารไอร์แลนด์เหนือ

16 มกราคม 2566   

                 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้ผลักดันเวทีเจรจาแก้ไขปัญหากับสหภาพยุโรปที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพิธีสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าจากพื้นที่อื่นเข้าไปยังไอร์แลนด์เหนือ เพื่อคงสิทธิประโยชน์ของสถานะ Single Market ตามกฎหมายสหภาพยุโรปเฉพาะในส่วนของดินแดนไอร์แลนด์เหนือไว้ดังเดิม แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี Boris Johnson แต่รัฐบาลปัจจุบันปฏิเสธที่จะคงแนวทางดำเนินการตามพิธีสารเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามเขต ทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปกังวลว่าสหราชอาณาจักรดำเนินการไม่เป็นไปตามพิธีสารข้างต้น

ที่มา : Reuters   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?