TH EN
A A A

สิงคโปร์ออกมาตรการนำเข้าซีเรียลสำหรับทารก

16 มกราคม 2566   

                 ตามประกาศขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สิงคโปร์วางแผนที่จะใช้มาตรการควบคุมก่อนนำเข้าในรูปแบบความสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับทารก โดยมาตรการปัจจุบันยังคงมีผลบังคับใช้และไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำเข้าที่เลือกไม่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ ข้อกำหนดการนำเข้าล่วงหน้าใหม่เหล่านี้จะถูกอัปโหลดบนเว็บไซต์ SFA เมื่อมีผลบังคับใช้หลังจากระยะเวลาเปิดรับความคิดเห็น 60 วัน
เนื้อหาหลักของโครงร่างใหม่ :
         • ผู้นำเข้าภายใต้โครงการใหม่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการทดสอบ Aflatoxin B1
         • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับทารกต้องมีโปรแกรมการจัดการและประกันความปลอดภัยของอาหาร เช่น การทดสอบและติดตามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมสำหรับตรวจสอบ Aflatoxin B1
         • ผู้นำเข้าจะต้องลงทะเบียนซัพพลายเออร์กับ Singapore Food Agency (SFA)
         • เอกสารซัพพลายเออร์และรายงานห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องส่งไปยัง SFA แต่ต้องได้รับการอัปเดตอยู่เสมอและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ SFA

ที่มา : SFA/Chemlinked  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?