TH EN
A A A

ไต้หวันเดินหน้าดันสถานะปลอดไข้หวัดหมู

12 มกราคม 2566   

               ประธานสภาการเกษตรของไต้หวัน (COA) ประกาศว่าไต้หวันกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะประกาศให้เป็นเขตปลอดไข้หวัดหมูแห่งแรกของเอเชียภายในปี 2567
               ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่ทางการไต้หวันระบุข้อยกเว้นการฉีดวัคซีนในสุกรขุน และเตรียมขยายขอบเขตไปยังสุกรพันธุ์ภายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งหากหลังจากนั้นยังไม่พบการระบาดเพิ่มเติม ไต้หวันจะยื่นเรื่องต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) เพื่อรับรองพื้นที่ปลอดไข้หวัดหมู ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ที่มา : The Pig Site   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?