TH EN
A A A

ญี่ปุ่นฆ่าสัตว์ปีกเหตุหวัดนกกว่า 10 ล้านตัว

12 มกราคม 2566   

               หลังพบผู้ป่วยไข้หวัดนก 57 ราย ใน 23 จังหวัดจากการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นกำจัดสัตว์ปีกไปแล้วกว่า 10.08 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าสถิติก่อนหน้าที่ 9.87 ล้านตัว เคสล่าสุดที่พบนี้เป็นเคสที่สามของจังหวัดมิยาซากิ และหน่วยงานท้องถิ่นได้กําหนดให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกประมาณ 3.96 ล้านตัวในฟาร์ม 123 แห่งภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากการตรวจพบการติดเชื้อใหม่ล่าสุด โดยสัตว์ปีกส่วนใหญ่ที่ถูกกำจัดระหว่างการระบาดของฤดูกาลนี้ คือ ไก่ไข่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของไก่ประมาณ 130 ล้านตัว ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาไข่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ

ที่มา : The Mainichi  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?