TH EN
A A A

แตงกวาป่วนชาวออสป่วยนับสิบ

10 มกราคม 2566   

               กรมอนามัยแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้สืบสวนเหตุระบาดของเชื้อซาลโมเนลลาซึ่งส่งผลให้มีผู้ป่วยนับสิบตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยพบผู้ป่วยตั้งแต่อายุต่ำกว่า 1 ปี จนถึงผู้สูงอายุ และมีผู้ป่วยเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 3 คน และพบความเชื่อมโยงกับสินค้าเพียงแบรนด์เดียวที่จำหน่ายปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ต
               สาเหตุของการแพร่ระบาดเชื้อที่พบ ได้แก่ แตงกวาในล็อตการคัดบรรจุที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อนวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งล่าสุดบริษัทผู้รวบรวมได้ทดสอบผลิตภัณฑ์จากแหล่งปลูกกว่า 40 รายการและไม่พบเชื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้แทนบริษัทได้แถลงว่าจะเพิ่มมาตรการจัดการสุขลักษณะในสถานที่ผลิต พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

ที่มา : Foodsafetynews  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?