TH EN
A A A

จีนเพิ่มผลิตภัณฑ์ 121 รายการในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์อินทรีย์

9 มกราคม 2566   

                เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2022 Certification and Accreditation Administration of China (CNCA) ได้ประกาศการแก้ไข Catalog of Organic Product Certification in China โดยเพิ่มเติมรายการสินค้าถึง 121 รายการ แบ่งเป็น 14 ประเภทสินค้า เช่น ผัก ผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ ถั่ว ยาจีนโบราณ เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มแช่แข็ง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย อะโวคาโด ถั่วพีแคน นมสเตอริไรส์ในอุณหภูมิสูง นมที่มีโปรตีนเข้มข้น และไอศกรีม และหน่วยงานกำกับดูแลแจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการออกใบรับรองไม่ได้จำกัดชื่อผลิตภัณฑ์ตามรายการสินค้าของแคตตาล็อกเท่านั้น (เป็นเพียงตัวอย่างที่ระบุในหมายเหตุเพื่อประกอบความเข้าใจ)
                ปัจจุบัน มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจีนผ่านการจัดทำความเท่าเทียมกับนิวซีแลนด์แล้ว
                ประกาศ: http://www.cnca.gov.cn/zw/gg/gg2022/202212/t20221229_66514.shtml

ที่มา : CNCA   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?