TH EN
A A A

ซุปเปอร์มาร์เกตุบางแห่งในสหราชอาณาจักรรับซื้อเฉพาะเนื้อในประเทศ

24 มีนาคม 2551   
              Morison ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เกตุชั้นนำของสหราชอณาจักรประกาศว่าปัจจุบันกลายเป็นซุปเปอร์มาร์เกตุที่รับซื้อแต่เนื้อที่ผลิตในสหราชอาณาจักรเท่านั้นแล้ว   โดยประกาศว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เกตุที่เคลื่อนไหวสนับสนุนการทำฟาร์มในสหราชอาณาจักร
เนื้อสดในซุปเปอร์มาร์เกต ทั้งเนื้อวัว แกะ สุกรและสัตว์ปีกปัจจุบันมีแหล่งจากสหราชอาณาจักร โดยใช้แหล่งชำแหละคือ east lancasshire ซึ่งชำแหละวัว 1,000 ตัว แกะ 4,000 ตัว สุกร 7,000 ตัวทุกสัปดาห์
 
ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?