TH EN
A A A

แคนาดากระจายทุนสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่น

5 มกราคม 2566   

              กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Agroalimentaire) ของแคนาดาประกาศสนับสนุน 79 โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในชุมชนพื้นเมือง ห่างไกล และทางตอนเหนือภายใต้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาหารท้องถิ่น (LFIF) ที่มีจุดประสงค์ในการปรับปรุงความสามารถในการแปรรูป การผลิต และการกระจายสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในงบประมาณระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์ต่อโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
              ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น ในเมือง Morley รัฐ Alberta จะได้รับเงินสูงถึง 216,593 ดอลลาร์ เพื่อซื้ออุปกรณ์เตรียมอาหารและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงไก่ การทำสวน และการตกปลา อำนวยความสะดวกต่อการสร้าง Workshop แก่สมาชิกชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ หรือเมือง Quesnel รัฐ British Columbia จะได้รับเงินสูงถึง $260,746 ในการก่อสร้างเรือนกระจก ปรับปรุงพื้นที่ปลูก ตลอดจนถึงครัวชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกอบรมการถนอมอาหารแบบดั้งเดิม เป็นต้น

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?