TH EN
A A A

ไนเจอร์รายงานเคสไข้หวัดนกระบาดรุนแรง

5 มกราคม 2566   

               ไนเจอร์รายงานการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ติดต่อได้ง่ายในสัตว์ปีกในหมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) อีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ซึ่งถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติการณ์แพร่ระบาดเป็นวงกว้างของไข้หวัดนกทั่วโลกตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยสันนิษฐานว่าเกิดจากสัตว์ปีกในท้องถิ่น
               การระบาดทางตอนใต้ของภูมิภาค Tahoua ได้คร่าชีวิตสัตว์ปีกไปเกือบ 4,920 ตัว โดยนกที่เหลือถูกกำจัด เป็นอีกรายงานความเสียหายที่ทบจำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบกว่า 100 ล้านตัว ทั่วโลกในรอบการระบาดปี 2565

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?