TH EN
A A A

ฮ่องกงเดินหน้าแบนผลิตภัณฑ์ CBD ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

5 มกราคม 2566   

               ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานความมั่นคงได้ส่งเอกสารไปยังสภานิติบัญญัติของฮ่องกง โดยเสนอให้มีรายชื่อ CBD ภายใต้กฎหมายว่าด้วยยาอันตราย (Dangerous Drug Ordinance) หลังจากนั้น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 รัฐบาลฮ่องกงได้ยื่นแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาอันตรายและ กฎหมายควบคุมสารเคมีต่อสภานิติบัญญัติ รวมถึงกฎหมายควบคุม CBD ภายใต้กฎหมายว่าด้วยยาอันตราย
ตามการแก้ไขเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 ฮ่องกงจะห้ามการผลิต จัดหา นำเข้า ส่งออก ถ่ายโอน ขาย และครอบครองผลิตภัณฑ์ CBD (รวมถึงเครื่องสำอาง CBD และอาหาร) โดยเฉพาะ
               • บุคคลใดก็ตามที่ผลิต จัดหา หรือขายผลิตภัณฑ์ CBD ต้องระวางโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 5 ล้านเหรียญฮ่องกง
               • บุคคลใดก็ตามที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ CBD ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี และปรับ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง
               หลังจากแก้ไขแล้ว จะมีการวางกล่องกำจัดขยะในสถานที่ราชการในเขตต่างๆ สิบแห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มกราคม 2566 ผู้บริโภคและองค์กรสามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ CBD ในกล่องทิ้งโดยสมัครใจ
เหตุผลในการห้าม CBD
               ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ CBD ได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดฮ่องกง องค์กรต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม CBD ลงในผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้น โดยใช้ CBD เป็นกลไกทางการตลาด และอ้างว่าผลิตภัณฑ์ CBD สามารถคลายความเครียดและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้ แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้สำหรับคำกล่าวอ้างเหล่านี้ โดยห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะของฮ่องกงได้แสดงความเห็นว่า CBD สามารถสลายเป็น THC ได้ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาทั่วไป หรือได้รับการเหนี่ยวนำให้เปลี่ยนเป็น THC ที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่สำคัญได้ด้วย จึงอาจเป็นอันตรายต่อการเกิดภาวะเสพติด
               ผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นว่า แม้การห้าม CBD จะช่วยเสริมสร้างการต่อสู้กับสารเสพติดในฮ่องกง แต่ก็จะทำลายธุรกิจจำนวนหนึ่ง (ที่เคยวางจำหน่ายได้ตามกฎหมาย) ไปด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม :
               • CBD (Cannabidiol): เป็นหนึ่งใน 113 สารอัลคาลอยด์ในกลุ่ม cannabinoids ที่พบในกัญชาพร้อมกับ THC ซึ่งคิดเป็นมากถึง 40% ของสารสกัดจากพืช
               • THC (tetrahydrocannabinol): เป็นองค์ประกอบหลักที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
               • Cannabis: เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยมี THC เป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ
               • Dangerous Drugs Ordinance: เป็นกฎระเบียบที่แสดงรายการยาต้องห้ามทั้งหมดในฮ่องกง รวมถึงโคเคน กัญชาและ THCs เฮโรอีน ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) ยาอี (MDMA) และเคตามีน

ที่มา : https://food.chemlinked.com/news/food-news/hong-kong-to-ban-cbd-products-in-february-2023   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?