TH EN
A A A

พายุฤดูหนาวกระทบโรงงานปศุสัตว์เป็นวงกว้างในสหรัฐ

5 มกราคม 2566   

               บริษัทผลิตอาหารแปรรูปชั้นนำในอเมริกา ได้ระงับและลดการดำเนินงานในโรงงานเนื้อสัตว์บางแห่งในสหรัฐเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากพายุฤดูหนาวขนาดใหญ่ ในขณะที่เกษตรกรเพิ่มการตรวจสอบปศุสัตว์ที่เผชิญกับลมแรงและความหนาวเย็น ซึ่งส่งผลกระทบไม่เฉพาะการผลิตอาหาร แต่ยังรวมถึงการปกป้องพื้นที่ผลิตปศุสัตว์และพืชอาหารสัตว์-มนุษย์
               นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้บริโภคต้องต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น การขาดแคลนห่วงโซ่อุปทาน และความแห้งแล้งที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันตกของสหรัฐฯที่ทรุดโทรมในปีนี้ ทำให้ภาคธุรกิจหลายแห่งจำเป็นต้องลดระดับการดำเนินการเชิงป้องกันลง โดยเฉพาะในรัฐแคนซัสที่เป็นพื้นที่ผลิตปศุสัตว์อันดับ 3 ของประเทศ ต้องเผชิญวิกฤติความหนาวถึงระดับ -40 องศาเซลเซียส

ที่มา : The Cattle Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?