TH EN
A A A

ไข้หวัดนกในฝรั่งเศสยังคงไม่กระเตื้อง

5 มกราคม 2566   

                การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่อันดับสองของสหภาพยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงสิ้นปี 2565 โดยในสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม พบการระบาดระดับฟาร์มถึง 217 ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกทั้งไก่ เป็ด และไก่งวงประมาณ 20 ล้านตัว มากกว่าครึ่งหนึ่งของการระบาดในฟาร์มกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาค Pays de la Loire ซึ่งมีสัตว์ปีกอยู่หนาแน่น เพิ่มขึ้นจาก 100 ครั้ง ในช่วงต้นเดือน และทำให้ทางการเตรียมพิจารณาอนุมัติแผนฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรค หลังจากทดสอบในสัตว์ปีกกลุ่มเป็ดและห่าน พร้อมทั้งเตรียมโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ มีแนวทางร่วมกัน เนื่องจากผู้ผลิตสัตว์ปีกเกรงว่าข้อจำกัดทางการค้ามักจะบังคับใช้กับเนื้อสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
                แม้ว่าไวรัสจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่บริโภคอาหารปรุงสุก แต่การแพร่กระจายของไวรัสก็สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลและอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เนื่องจากการระบาดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการจำกัดทางการค้าและการติดต่อสู่คน โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ในฝรั่งเศสได้ประกาศเตือนภัยไข้หวัดนกระดับสูง โดยบังคับให้ฟาร์มสัตว์ปีกต้องเลี้ยงนกระบบปิด (indoors) นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการพิเศษในการคัดแยกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากฝูงหรือทำลาย

ที่มา : Reuters   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?