TH EN
A A A

สหกรณ์ในสหราชอาณาจักรยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพไก่

20 มีนาคม 2551   
              หลังจากการทำโพลผู้บริโภค 10,000 คนในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับจริยธรรม  สหกรณ์ก็เริ่มจำหน่ายไก่สดทั้งหมดด้วยมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้น 
              การริเริ่มนี้เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2550 เมื่อสหกรณ์ได้ยกระดับมาตรฐาน  Elmwood สำหรับไก่สดทั้งตัวทั้งหมด  แต่ขณะนี้ได้เริ่มขยายไปครอบคลุมไก่แล่เป็นชิ้นด้วย  ดังนั้นจึงถือได้ว่าไก่สดทั้งหมดที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกตุได้มาตรฐาน  Elmwood  มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีของ  Elmwood  chicken standards
ทั้งนี้ได้ร่วมทำงานกับผู้จัดหาในการเปลี่ยนฟาร์มไก่  96  แห่งทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสัวัดดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้น  โดยไก่จะถูกเลี้ยงภายใต้ร่มไม้ธรรมชาติ
 
ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?