TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเตรียมแก้ไขกฎการนำเข้าเนื้อวัว

21 ธันวาคม 2565   

               เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 MHLW ได้ประกาศรับฟังความเห็นสาธารณะต่อประกาศแก้ไขข้อกำหนดสำหรับเนื้อวัวนำเข้า ตามที่เปิดเผยโดยประกาศ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวจากสเปนและออสเตรียได้รับการยกเว้นจากการจำกัดอายุ โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ก่อนวันที่ 6 มกราคม 2566
               ญี่ปุ่นห้ามนำเข้าเนื้อวัวจาก 27 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ตั้งแต่ปี 2544 แต่ได้ปรับผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าภายใต้กฎระเบียบเช่นกัน โดยกำหนดให้โคอายุต่ำกว่า 30 เดือน ไม่จำเป็นต้องตรวจโรค BSE ในการกักกัน
               ประเทศญี่ปุ่นมีการควบคุมเนื้อวัวนำเข้าจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีอายุน้อยกว่า 30 เดือน อย่างไรก็ตาม ในประกาศ 2 ฉบับ คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร (FSC) พิสูจน์ให้เห็นว่าการล้างเงื่อนไขอายุของเนื้อวัวที่นำเข้าจากสเปนและออสเตรียนั้นไม่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์ โดยกำหนดว่าจะต้องไม่มีชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ต่อมทอนซิลและลำไส้ส่วน ileum ทุกช่วงอายุ (จำกัดเฉพาะส่วนที่ 2 เมตรจากจุดต่อกับ cecum) หัว (ไม่รวมลิ้น เนื้อกระพุ้งแก้ม ผิวหนัง และต่อมทอนซิล) ในกรณีโคอายุมากกว่า 30 เดือน และกระดูกสันหลัง (Spinal)
               นอกจากสเปนและออสเตรียแล้ว ญี่ปุ่นยังอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวจากอีก 14 ประเทศ ประกอบด้วย ไอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปน เดนมาร์ก นอร์เวย์ บราซิล ฝรั่งเศส โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
               อนึ่ง ค่าปรับสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างผิดกฎหมายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดเชื้อในสัตว์ในประเทศหากส่งเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ผู้รับสินค้าจะถูกปรับสูงสุด 3 ล้านเยนต่อบุคคล/50 ล้านเยนสำหรับธุรกิจ หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี

ที่มา : MHLW/JP  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?