TH EN
A A A

ไข้หวัดนก H5N1 บุกฟาร์มในไต้หวัน

21 ธันวาคม 2565   

              เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ไต้หวันรายงานการระบาดระดับฟาร์มครั้งแรกของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 หรือไข้หวัดนกไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health: WOAH) ซึ่งทำให้มีเป็ดตายกว่า 200 ตัว และต้องกำจัดฝูงสัตว์ปีกอีกกว่า 5,000 ตัว ซึ่งถือเป็นการระบาดระดับฟาร์มครั้งแรกในไต้หวัน

ที่มา : WOAH  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?