TH EN
A A A

เปรูและเอกวาดอร์ประกาศวิกฤตสุขภาพสัตว์

13 ธันวาคม 2565   

                รัฐบาลของเปรูและเอกวาดอร์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลา 3 เดือนเนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยเปรูพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่เอกวาดอร์ พบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ในช่วงใกล้เคียงกับที่เม็กซิโกประกาศเตรียมให้วัคซีนสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงสูง
                พื้นที่ระบาดไข้หวัดนกของเปรูส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ ในขณะที่เอกวาดอร์ที่เพิ่งพบการระบาดวงกว้าง รัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าประชาชนจะยังมีความปลอดภัยเมื่อบริโภคไข่และเนื้อไก่ และแถลงว่าสัตว์ปีกที่ติดเชื้อคิดเป็นเพียง 0.15% ของประชากรสัตว์ปีกของประเทศ ซึ่งนับรวมไก่เนื้อประมาณ 263 ล้านตัว และไก่ไข่ 16 ล้านตัว ที่มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคเกษตร

ที่มา: The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?