TH EN
A A A

รายงานไข้หวัดนกเพิ่มในเปรู-เยอรมนี

24 พฤศจิกายน 2565   

                องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) รายงานการระบาดครั้งแรกของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (Highly-Pathogenic) ในนกป่าพื้นที่จังหวัด Paita ทางตอนเหนือของเปรู ส่วนที่เยอรมนี ยืนยันพบเชื้อไข้หวัดนกในนกเกยตื้นที่ตายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2565
                การแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก (HPAI) ชนิดก่อโรครุนแรง ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานการณ์สุขภาพสัตว์และอุตสาหกรรมสัตว์ปีกทั่วโลก เนื่องจากทำให้เกิดข้อจำกัดทางการค้า และความเสี่ยงของการแพร่เชื้อติดต่อสู่คน

ที่มา : The Poultry Site   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?