TH EN
A A A

การเคลื่อนไหวเรื่องไข่ไก่กรงแถวในออสซี่

18 มีนาคม 2551   

            สภาเมือง Hobart ได้ร่วมผลักดันการยกเลิกการผลิตไข่ไก่จากกรงแถวหรือกรงตับ  โดยส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมเพื่อกระตุ้นให้มีการยุติแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงแถว  รวมทั้งยกเลิกการใช้ไข่จากไก่กรงแถวในอาหารที่ใช้ในการประชุมหรือวาระต่างๆของสภาฯด้วย  และหวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอของสภาเมืองฯไปพิจารณาอย่างจริงจัง

            รัฐบาลออสเตรเลียได้กล่าวแล้วว่าจะไม่ห้ามการทำฟาร์มไก่ไข่แบบกรงแถว
 
ที่มา  :  ABC  News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?