TH EN
A A A

แคนาดาเปิดทุนส่งเสริมภาคอุตฯ รับมือ ASF

24 พฤศจิกายน 2565   

                   รัฐบาลแคนาดาประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาอุตสาหกรรมสุกร มูลค่ารวม 23.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท) สำหรับรับมือการแพร่ระบาดของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever Industry Preparedness Program: ASFIPP) โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุน เช่น การประเมินและการปรับปรุงความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการสุกรป่า การปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่เดิม การวิเคราะห์ภาคส่วน และโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา สมาคมธุรกิจ ไปจนถึงรัฐบาลท้องถิ่นและกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์พื้นเมือง
                   ASF เป็นโรคสุกรร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมกับสุกร หมู และผลพลอยได้จากหมูที่ติดเชื้อ โดยแม้ยังไม่พบการระบาดในแคนาดา และยังไม่พบการติดต่อสู่คนหรือส่งผลกระทบให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร แต่ไวรัส ASF ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชีย ยุโรป และแคริบเบียนมาตั้งแต่ปี 2561 และก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสุกรอย่างกว้างขวาง ซึ่งแคนาดามีข้อกังวลว่าหากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสุกรที่มีสัดส่วนส่งออกถึงร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตในประเทศ

ที่มา : The Pig Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?