TH EN
A A A

เม็กซิโกลุยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก

24 พฤศจิกายน 2565   

                เม็กซิโกจะเริ่มฉีดวัคซีนนกในพื้นที่เสี่ยงสูงในสัปดาห์นี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่มีโอกาสแพร่ระบาดในประเทศได้อย่างกว้างขวาง หลังจากเมื่อเดือนตุลาคมเริ่มพบการระบาดในรัฐ Nuevo Leon ติดกับพรมแดนสหรัฐอเมริกา และมีข้อกังวลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของซีกโลกเหนือจะส่งผลต่อฤดูกาลอพยพและการแพร่กระจายเชื้อซึ่งเดิมพบว่านกป่ามักเป็นพาหะในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
                วิกฤติไข้หวัดนกในปี 2565 ถือว่ามีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในทวีปยุโรปพบว่าประเทศผู้ผลิตสำคัญต้องทำลายสัตว์ปีกกว่า 52 ล้านตัว ถือว่ามีความรุนแรงใกล้เคียงกับวิกฤติก่อนหน้านี้ในปี 2558

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?