TH EN
A A A

เวียดนามและฮ่องกงเจอไข้หวัดนกอีก

12 มีนาคม 2551    4838 ครั้ง

              รัฐบาลฮ่องกงได้ออกมายอมรับเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  ว่ามีการพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในฮ่องกง  โดยพบในนกป่าในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ  นับเป็นการยืนยันการพบเป็นกรณีที่ 5  ในปีนี้ซึ่งทำให้ต้องมีการประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราว

             หน่วนงานสัตว์แพทย์ของเวียดนามรายงานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ว่าเชื้อไข้หวัดนก H5N1  ได้ฆ่าสัตว์ปีกคือไก่และเป็ดมากกว่า 2,000 ตัวจากสัตว์ปีก 3,661 ตัวในคอมมูนแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบทของฮ่านอย สัตว์ปีกที่เหลือได้ถูกกำจัดทิ้งแล้ว  โดยการตรวจพบครั้งนี้มีพื้นที่ติดเชื้อมากกว่า 1 แห่ง  ปัจจุบันมี  9 จังหวัดของเวียดนามที่พบเชื้อไข้หวัดนก
 

ที่มา  :  Reuters และ Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?