TH EN
A A A

ความต้องการโอเมก้า-3 ในจีนพุ่ง กดดันอุตฯ น้ำมันปลา

3 พฤศจิกายน 2565   

                 ในจีน อุตสาหกรรมยาเริ่มได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีการใช้น้ำมันโอเมก้า-3 แล้ว แต่ความก้าวหน้าดังกล่าว รวมถึงการที่จีนมีความต้องการในสินค้าเพิ่มมากขึ้น อาจสร้างความกดดันต่ออุตสาหกรรมการผลิตโอเมก้า-3 ทั่วโลก โดยเฉพาะภาคส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ น้ำมันปลา ในการจัดหากรด EPA (Eicosapentaenoic acid) ที่มักนำมาใช้ในเภสัชภัณฑ์มากกว่ากรด DHA (Docosahexaenoic acid) หลายบริษัทจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อรับมือ อาทิ พยายามใช้ประโยชน์จากพืชน้ำมันดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถให้ EPA และ DHA ได้ นอกเหนือจากสัตว์ หรือใช้พืชทางเลือกอื่น อาทิ สาหร่าย ในการผลิตโอเมก้า-3 อย่างไรก็ตาม โอเมก้า-3 ที่ได้จากสิ่งดัดแปรพันธุกรรมยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคเดิม เช่น ปัญหาการยอมรับของผู้บริโภค หรือประเด็นด้านกฎระเบียบ
                 นอกจากนี้ ความสนใจของผู้บริโภคในด้านอาหารที่ทำมาจากพืช สามารถช่วยผลักดันการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์จากเดิมที่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ในตลาดเฉพาะกลุ่มได้ด้วย อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจากน้ำมันสาหร่าย
   

ที่มา : undercurrentnews สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?