TH EN
A A A

สิงคโปร์เตรียมเผยแพร่อนุญาตแมลงเป็นอาหาร-อาหารสัตว์

1 พฤศจิกายน 2565   

                สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (The Singapore Food Agency: SFA) เปิดเผยสื่อมวลชนเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ว่ามีบริษัทผู้ผลิตอาหารที่ใช้ส่วนประกอบจากแมลงและบริษัทผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์จากแมลงจำนวนหนึ่งให้ความสนใจสอบถามแนวทางใช้แมลงเป็นวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์ในสิงคโปร์ โดยเบื้องต้น SFA ได้พิจารณาข้อมูลการบริโภคจากประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และไทย รวมทั้งข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีหลายชนิดที่มีศักยภาพต่อการใช้เป็นอาหารได้ จำนวนมาก กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้รับความสนใจจากผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงหรือบริษัทที่ทำฟาร์มสอบถามเกี่ยวกับการใช้แมลงสำหรับเป็นอาหารหรืออาหารสัตว์
                หน่วยงาน SFA มีแผนที่จะกำหนดมาตรการป้องกันและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับบริษัทที่วางแผนจะทำฟาร์มหรือนำเข้าแมลงเพื่อการบริโภคเป็นอาหาร ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานว่าแมลงที่นำเข้าได้รับการเพาะเลี้ยงในสถานประกอบการที่มีการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร และทำให้แน่ใจว่าซับสเตรตที่ใช้ในการเลี้ยงหรือให้อาหารแมลงจะไม่ถูกปนเปื้อน ในขณะที่หากเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีประวัติการบริโภคของมนุษย์จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านอาหารใหม่และต้องส่งการประเมินความปลอดภัยให้ SFA เพื่อทบทวนความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยขณะนี้สิงคโปร์กำลังเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565

ที่มา : All About Feed   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?